Hoe minder belastingen betalen in 2023?

Besparen door geld uit te geven? Door nog voor Nieuwjaar enkele gerichte uitgaven te doen, bespaart u op uw belastingfactuur van volgend jaar.

Uw volgende belastingaangifte moet u pas tegen volgende zomer invullen. Maar om die te optimaliseren, moet u nog voor Nieuwjaar in actie komen. Tal van uitgaven en investeringen worden fiscaal gestimuleerd met een belastingvermindering. Daarmee kunt u een deel van uw centen via de jaarlijkse belastingaangifte recupereren; een bepaald bedrag wordt afgetrokken van de verschuldigde belasting.

Voor alle belastingverminderingen is het cruciaal dat u nog in 2022 de betalingen doet. Wacht u tot na Nieuwjaar, dan kunt u het belastingvoordeel niet claimen in uw aangifte van volgend jaar, maar moet u een jaar langer wachten. Wat zijn uw opties?

Investeer nog snel in een laadstation bij u thuis

De overheid stimuleert elektrische wagens. Wie investeert in een laadstation voor die wagen bij zijn woning kan een belastingvermindering krijgen. Voor investeringen gedaan in 2022 kunt u tot 1.750 euro fiscaal inbrengen. Aanvankelijk was een bedrag van 1.500 euro aangekondigd, maar dat werd onlangs retroactief opgetrokken. Koppels die samen investeren in een laadpaal kunnen elk de helft van het maximumbedrag inbrengen.

Wie al heel concrete plannen heeft, zet er beter vaart achter, want het belastingvoordeel daalt. Voor investeringen betaald voor 1 januari 2023 is er nog een belastingvermindering van 45 procent, daarna wordt dat 30 procent. Het maximale belastingvoordeel daalt daardoor van 787,5 naar 525 euro.

‘Hou er rekening mee dat u de belastingvermindering voor eenzelfde laadpaal maar in één belastingjaar kunt krijgen’, zegt Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer. ‘Als u dit jaar een voorschotfactuur betaalt om nog van het hogere belastingvoordeel te genieten, dan kunt u voor de eindfactuur betaald in 2023 geen belastingvoordeel meer vragen. U zult tussen beide moeten kiezen.’

U moet ook rekening houden met de papierwinkel. ‘Om de investering in uw belastingaangifte van 2023 op te nemen, zult u een factuur moeten kunnen voorleggen’, zegt Wellens. ‘Als één partner volledig een eerste laadpaal betaalt, kan de andere partner wel nog de belastingvermindering genieten van een tweede laadpaal in een later belastingjaar.’

Overweegt u een bidirectioneel laadstation? Vanaf Nieuwjaar kan een maximuminvesteringsbedrag van 8.000 euro fiscaal benut worden. Bidirectioneel laden houdt in dat de elektriciteit in twee richtingen kan gaan: van de laadpaal naar de elektrische wagen, maar ook van de elektrische wagen naar de laadpaal.

De stroom van de wagen kan zo gebruikt worden in de woning of op het elektriciteitsnet gezet worden. Het belastingvoordeel is er alleen voor door Synergrid goedgekeurde modellen. De commercialisatie van die laadpalen wordt in de loop van 2023 verwacht.

Het belastingvoordeel wordt verder afgebouwd. Vanaf begin 2024 vermindert het tarief van het belastingvoordeel tot 15 procent. Voor uitgaven betaald vanaf september 2024 is er geen belastingvermindering meer.

Doe aan pensioensparen, maar loop niet in de fiscale val

Pensioensparen is de klassieker onder de belastingverminderingen. Ruim 3 miljoen Belgen storten jaarlijks in een pensioenspaarfonds of een pensioenspaarverzekering en bouwen een extra pensioenkapitaal op.

Sinds enkele jaren hebt u de keuze tussen twee maximumbedragen. Als u tot 990 euro per jaar stort, krijgt u een belastingvermindering van 30 procent. U krijgt dan via uw belastingaangifte tot 297 euro terugbetaald. U kunt ook meer storten, maar tegen een lager belastingvoordeel: stortingen tot 1.270 euro geven recht op een belastingvermindering van 25 procent, of dus maximaal 317,5 euro.

Let op, er loert een fiscale val voor wie wel meer dan 990 euro wil storten, maar niet tot aan het maximale bedrag van 1.270 euro wil gaan. Voor stortingen tussen 990 en 1.188 euro (met belastingvoordeel van 25 procent) is het fiscaal voordeel lager dan dat voor een storting van 990 euro (met belastingvoordeel van 30 procent). Als u meer dan 990 euro wilt storten, kiest u dus beter voor een bedrag tussen 1.188 en 1.270 euro.

Voorts mag u de belastingvermindering voor het pensioensparen niet combineren met die voor aandelen van uw werkgever. Voor de aankoop van maximaal 780 euro aan nieuwe aandelen in de vennootschap van uw werkgever of een moederonderneming is er een belastingvermindering van 30 procent.

Steun een goed doel

De kerst- en eindejaarsperiode is het uitgelezen moment om een goed doel financieel te steunen. Giften van minstens 40 euro – al dan niet in één betaling – aan een erkende instelling zoals het Rode Kruis, de Koning Boudewijnstichting, Kom op tegen Kanker of de Koninklijke Muntschouwburg geven recht op een belastingvermindering van 45 procent. Van een minimumgift van 40 euro krijgt u via uw belastingaangifte dus 18 euro (exclusief gemeentebelasting) terug.

Naast giften kunt u traditiegetrouw uw goed hart laten spreken met de aankoop van aandelen van erkende ontwikkelingsfondsen zoals Alterfin, Oikocredit en Incofin. Die geven microkredieten en leveren financiële diensten aan mensen die in ontwikkelingslanden zeer kleine ondernemingen oprichten of exploiteren en geen toegang hebben tot de gangbare financiële circuits. Wie intekent voor minstens 390 euro en maximaal 6.600 euro krijgt een belastingvermindering van 5 procent, wat het maximale voordeel op 330 euro brengt. Een voorwaarde is dat u de aandelen minstens vijf jaar bijhoudt.

De meeste ontwikkelingsfondsen keren jaarlijks ook een dividend uit. Die dividenden komen in aanmerking voor de vrijstelling van roerende voorheffing tot 800 euro.

Vul de korf voor het langetermijnsparen

Hebt u geen lening van voor 2016 voor uw gezinswoning (meer)? U kunt de zogenaamde federale korf voor het langetermijnsparen vullen met stortingen in een levensverzekering. Dat biedt de mogelijkheid fiscaalvriendelijk extra pensioenkapitaal op te bouwen via tak21- of tak23-verzekeringen. Stortingen tot 2.350 euro – afhankelijk van uw beroepsinkomen – geven recht op een belastingvermindering van 30 procent. Zo kunt u jaarlijks maximaal 705 euro (exclusief gemeentebelasting) recupereren.

Die korf van het federaal langetermijnsparen kunt u ook vullen met kapitaalaflossingen van een hypothecaire lening of premies voor een schuldsaldoverzekering voor een tweede verblijf of investeringsvastgoed. Weet dat die mogelijkheid wordt afgeschaft voor leningen gesloten vanaf 2024, wat betekent dat u alleen in 2022 of 2023 nog een nieuwe lening met belastingvoordeel kunt afsluiten. Leningen die tot eind 2023 worden afgesloten, kunnen nog rekenen op het belastingvoordeel en dat tot aan de eindvervaldag.

Om te vermijden dat de schrapping van het belastingvoordeel wordt omzeild, zijn er antimisbruikbepalingen. ‘Er zal geen fiscaal voordeel meer zijn voor een looptijdverlenging vanaf 1 januari 2023 of de omzetting vanaf 1 januari van een waarborg met een hypothecair mandaat (waarvoor geen belastingvoordeel is) in een hypotheek’, zegt Wellens. ‘Een bijkomende hypothecaire lening sluiten in 2023 kan wel nog altijd met fiscaal voordeel.’

Betaal uw facturen voor kinderenopvang en rechtsbijstandsverzekering

Om een belastingvermindering te krijgen, is het cruciaal dat u voor Nieuwjaar de betaling doet. Denk eraan de facturen van de crèche en de voor- en naschoolse opvang nog in december te betalen. U kunt tot 14,40 euro per opvang inbrengen voor kinderen tot 14 jaar (21 jaar voor kinderen met een zware beperking).

De belastingvermindering hangt af van uw inkomen en bedraagt minstens 45 procent. Voor een opvangdag waarvoor u 14,40 euro of meer hebt betaald, krijgt u via uw belastingaangifte 6,48 euro terugbetaald. Alleenstaande ouders met een beperkt beroepsinkomen krijgen een extra ondersteuning, op voorwaarde dat ze een nettoberoepsinkomen van minimaal 3.490 euro hebben.

Ook als u een aparte polis voor een rechtsbijstandsverzekering – die de kosten van allerhande juridische geschillen dekt – overweegt, betaalt u de premie het best voor Nieuwjaar. Premies tot 310 euro komen in aanmerking voor een belastingvermindering van 40 procent, wat een maximaal voordeel van 124 euro oplevert.

Let op, het fiscaal voordeel geldt niet voor alle rechtsbijstandsverzekeringen. Zo komt het luikje rechtsbijstand in uw brand-, auto- of gezinspolis niet in aanmerking. Het moet wel degelijk gaan om een aparte polis die aan voorwaarden voldoet.

Overweeg een alternatieve belegging

Bent u nog op zoek naar een alternatieve manier om uw centen te beleggen? Om startende ondernemingen en groeibedrijven een duw in de rug te geven, kunt u tot 100.000 euro aan aandelen met fiscaal voordeel kopen. Die taxshelter is er zowel voor wie rechtstreeks in een bedrijf investeert als voor wie kapitaal verschaft via een erkend crowdfundingplatform of een startersfonds. De belastingvermindering bedraagt 25, 30 of 45 procent naargelang de onderneming waarin u investeert.

Voorts wordt u fiscaal gestimuleerd om geld te verstrekken aan een kmo. In Vlaanderen kunt u geld ontlenen met een win-winlening. Naast een rentevergoeding krijgt de ontlener een jaarlijkse belastingkorting van 2,5 procent op het openstaande kapitaal.

Sinds februari 2021 bestaat ook het Vlaams vriendenaandeel. Daarmee belegt u in nieuwe aandelen op naam van een kmo. De aandelen moeten uitgegeven zijn in het kader van een kapitaalverhoging of de uitgifte van nieuwe aandelen. Het belastingkrediet bedraagt jaarlijks 2,5 procent van de investering en dat vijf jaar lang. Vriendenaandelen kunnen worden gecombineerd met win-winleningen tot een plafond van 75.000 euro.

Bron: www.tijd.be

Facebook

Ontdek meer

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.