Hoeveel kan je als particulier in 2022 maximum fiscaal sparen voor je aanvullend pensioen?

De overheid bepaalt jaarlijks hoeveel je als particulier opzij kan zetten via fiscaal pensioensparen, langetermijnsparen of in bepaalde gevallen via een Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW). Hieronder vind je een overzicht van de fiscale maximumbedragen Pensioensparen, Langetermijnsparen en Vrij Aanvullend Pension voor 2022.

Pensioensparen

Hoeveel je minstens stort bepaal je zelf, zolang je maar het minimum spaart dat werd vastgelegd in je contract. Voor AXA is dat 360 euro per jaar, of 30 euro per maand. Je kan kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen die jaarlijks wettelijk worden bepaald: 990 euro of 1 270 euro (inkomstenjaar 2022).

Spaar je tot 990 euro, geniet je 30% belastingvermindering en kan je tot 297 euro terugkrijgen via je belastingen.

Wil je een groter bedrag storten, dan krijg je op het volledig gestorte bedrag 25% belastingvermindering. Je mag in dit geval tot maximum 1 270 euro storten en je krijgt dus tot 317,5 euro terug van de belastingen.

Opgepast voor de pensioenval!

Spaar je tussen 990,01 euro en 1 188 euro, leidt dat tot een lagere belastingvermindering in vergelijking met een betaling van 990 euro. Spaar je bijvoorbeeld 1 000 euro, dan geeft je dat recht op een belastingvermindering van 25% of 250 euro, wat minder is dan 30% van 990 of 297 euro. Spaar je 1 189 euro of meer geniet je wel meer fiscaal voordeel, uitgedrukt in euro, dan wanneer je 990 euro zou storten.

Langetermijnsparen

Of langetermijnsparen voor jou interessant is, wordt bepaald door het feit of je een hypothecair krediet hebt lopen, wanneer je dit hebt afgesloten en waar je woont. Je verzekeringsmakelaar zoekt dit graag voor je uit.

Wat je mag sparen is afhankelijk van je inkomen, met een maximum van 2 350 euro, enkele voorbeelden:

Je jaarlijks netto belastbaar inkomen€ 25.000€ 50.000
Wat je jaarlijks gedurende 15 jaar kan sparen€ 179,10 + 6% van € 24.000 = € 1.679,10 (bovenstaande formule geldt voor alle netto belastbare beroepsinkomens kleiner dan € 36.181,67)Maximum van € 2.350 is bereikt vanaf een netto belastbare beroepsinkomen van € 36.181,67
Je fiscaal voordeel30% van € 1.679,10 of € 503,73 x 15 jaar Komt op € 7.555,95 minder belastingen die je betaalt30% van € 2.350 of € 705 X 15 jaar komt op € 10.575 minder belastingen die je betaalt

Goed om te weten:
indien je je contract (pensioensparen of langetermijnsparen) voor je 55ste afsluit, betaal je een gunstige eindtaxatie op je 60ste. Wat je na je 60ste spaart wordt niet meer belast. Sluit je je contract af na je 55ste betaal je de eindtaxatie op het einde van het contract of op de 10e verjaardag.

Vrij Aanvullend Pensioen voor Werknemers (VAPW)

Als loontrekkende bepaal je zelf hoeveel je werkgever van je nettoloon aftrekt om je aanvullend pensioen te sparen. Je moet hierbij rekening houden met een door de wet vastgelegd plafond. Dit plafond en de manier waarop het berekend wordt vind je terug op MYPENSION.BE. Je ziet er hoeveel je jaarlijks kan sparen in de rubriek ‘Mijn aanvullende pensioen’ onder de tab ‘Zelf nog aanvullend pensioen opbouwen’.

Hoe wordt je plafond van de VAPW bepaald?

  • Indien je nog niet in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt je plafond alleen bepaald door je referentieloon. Is je referentieloon hoger dan 55 666,67 euro, dan mag je tot 3% ervan sparen. Anders mag je tot 1 670 euro sparen.
  • Indien je al in een groepsverzekering of sectorplan spaart, wordt dit bedrag verminderd door de bijdragen die je reeds in je groepsverzekering of sectorplan hebt gestort.

Je referentieloon is je brutoloon, inclusief andere loonelementen (bonus, vakantiegeld…) vóór aftrek van de sociale bijdragen dat je ontvangt twee jaar voorafgaand aan het jaar waarin je effectief spaart. Je krijgt jaarlijks een overzicht van je referentieloon in het document ‘Individuele rekening’ dat je krijgt van je werkgever.

Je referentieloon is je totale brutoloon (onderworpen aan sociale zekerheidsbijdragen en inclusief andere salariselementen zoals bonus, vakantiegeld, enz.) van het tweede jaar vóór het jaar waarin je effectief spaart. Met andere woorden: als je in 2022 in een VAPW wilt sparen, wordt bij de vaststelling van het plafond rekening gehouden met je brutosalaris van 2020.

Het document ‘individuele rekening’ dat je van je werkgever krijgt, geeft je een jaarlijks overzicht van je referentieloon.

Bron: www.axa.be

Facebook

Ontdek meer

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.