Is een woning in een risicogebied verzekerd tegen overstroming?

Als u in een overstromingsgebied woont, loopt u een veel groter risico om vroeg of laat met wateroverlast in uw woning geconfronteerd te worden. Kunt u een verzekering krijgen en tegen welke prijs?

De regen van de afgelopen dagen zorgde in grote delen van ons land voor wateroverlast. Getroffenen kunnen aankloppen bij hun brandverzekeraar voor een vergoeding. Sinds 2007 zijn natuurrampen, en dus ook overstromingen, een verplicht onderdeel van de brandverzekering voor woningen, kleine handelszaken en landbouwgebouwen.

DE ESSENTIE

  • Overstromingen zijn een verplicht onderdeel van de brandverzekering voor woningen, kleine handelszaken en landbouwgebouwen.
  • Voor nieuwbouwwoningen in officieel afgebakende risicozones mag de verzekeraar de dekking tegen overstromingen weigeren.
  • Ook als een woning niet in een officiële risicozone ligt, kan de verzekeraar die beschouwen als een verhoogd risico en een hogere premie aanrekenen.
  • Een ligging in een risicogebied heeft geen impact op de verzekering huurdersaansprakelijkheid die huurders verplicht moeten afsluiten.

U bent daardoor verzekerd voor de schade aan uw woning en gebouwen door de overstroming van rivieren of beken, een dijkbreuk en waterafloop vanaf de velden, maar ook door het overlopen of het opstuwen van de openbare riolen. Een erkenning als natuurramp door de overheid of het KMI is niet nodig.

De meeste mensen verzekeren met hun woningverzekering ook hun inboedel. Daarmee is de overstromingsschade aan de spullen in het huis verzekerd.

Officiële risicozone

Een uitzondering zijn nieuwe woningen die gebouwd worden in officieel afgebakende risicozones voor overstromingen. In die risicozones, vastgelegd in een koninklijk besluit, mag de verzekeraar de dekking tegen overstromingen weigeren.

‘Wie bouwt in een officieel afgebakende risicozone voor overstromingen zal zonder probleem een brandverzekering krijgen, maar de verzekeraar is niet verplicht het risico overstroming te dekken’, zegt Peter Wiels, de woordvoerder van de verzekeringsfederatie Assuralia. ‘Geeft hij die dekking niet, dan zal de verzekeraar wel financieel tussenkomen voor onder andere brand en stormschade, maar niet voor schade als gevolg van overstromingen.’

Andere natuurrampen, zoals grondverzakkingen of -verschuivingen en aardbevingen, moeten wel verplicht gedekt worden. Ook stormschade, die al langer een vast onderdeel is van de brandverzekering, blijft altijd gedekt.

Op www.waterinfo.be kunt u nagaan of een woning in Vlaanderen in een officieel afgebakende risicozones voor overstromingen ligt.

Nieuwbouw uitgesloten

De regels voor nieuwbouw in overstromingsgebied werden pas in 2007 ingevoerd. De jongste officiële overstromingszones werden via koninklijk besluit afgebakend in 2017 voor Vlaanderen en 2021 voor Wallonië.

Woningen die meer dan 18 maanden na datum van publicatie van het koninklijk besluit gebouwd werden in de nieuwe afgebakende risicozones, moeten niet meer verplicht verzekerd worden tegen overstromingen. Voor woningen opgetrokken binnen de periode van 18 maanden blijft de dekking tegen overstromingen verplicht, maar de premie en de vrijstelling bij een schadegeval kunnen een stuk hoger zijn dan die voor een modaal huis.

Navraag bij de belangrijkste verzekeraars leert dat ze de wettelijke regeling volgen en doorgaans geen dekking tegen overstromingen aanbieden voor nieuwbouwwoningen die ze niet verplicht moeten verzekeren.  

Risicogebied

Ook als een woning niet in een officiële risicozone ligt, kan de verzekeraar die beschouwen als een verhoogd risico. Denk aan overstromingsgevoelige gebieden die regelmatig overstromen of gebieden in de buurt van een rivier.

‘Op basis van eigen informatie, studies en diverse kaarten van overstromingsgevoelige gebieden kan een verzekeraar een hoger tarief aanrekenen dan zijn standaardtarief voor het risico natuurrampen’, zegt Wiels.

AXA houdt bijvoorbeeld ook rekening met elementen zoals een eigen schadehistoriek en het type gebouw: huis of appartement. KBC werkt samen met een externe dataleverancier om een gedetailleerde inschatting van het overstromingsrisico te maken.  

Hoger tarief

Een verzekeraar kan bij een verhoogd risico zijn eigen tarief en vrijstelling gebruiken of de woning verzekeren tegen de voorwaarden en het tarief van de waarborg Natuurrampen van het Tariferingsbureau. Dat laatste is het maximumtarief dat hij mag aanrekenen voor de dekking natuurrampen.

De franchise bij een dekking via het Tariferingsbureau bedraagt 1.532 euro, een stuk meer dan de gebruikelijke franchise van 311 euro.

‘De premievoet van het Tariferingsbureau is wettelijk vastgelegd en bedraagt 0,9 promille van het verzekerd kapitaal van de woning. Wie dus in een risicovolle zone woont, kan flink wat meer betalen voor dit onderdeel van de brandverzekering dan andere mensen’, zegt Wiels. ‘Als de verzekeraar alleen de natuurrampen aan het tarief van het Tariferingsbureau wil dekken, moet hij de kandidaat-verzekeringnemer daarvan op de hoogte brengen en hem melden dat hij zich kan wenden tot een andere verzekeraar die mogelijk toch een lager tarief zou kunnen voorstellen.’

Ook de vrijstelling of franchise, het deel van de kosten dat u zelf draagt bij een schadegeval, is een stuk hoger als de verzekeraar de voorwaarden van het Tariferingsbureau hanteert. Voor een klassieke verzekering is de vrijstelling 311 euro, maar als hij de woning verzekert aan het tarief van het Tariferingsbureau zal die 1.532 euro bedragen. ‘Als de verzekeraar de woning verzekert aan zijn eigen voorwaarden kan hij die franchise voor het deel natuurrampen moduleren tussen 311 en 1.532 euro’, zegt Wiels.

Huurder

Huurders in Vlaanderen zijn wettelijk verplicht een brandverzekering ‘huurdersaansprakelijkheid’ af te sluiten. Een ligging in een overstromingsgevoelig gebied heeft geen impact op de dekking van de huurdersaansprakelijkheid, omdat een huurder niet aansprakelijk is in geval van een overstroming.  

De meeste huurders verzekeren echter ook hun inboedel. Een ligging in een risicozone of een gevoelig gebied kan wel leiden tot een iets hoger tarief. Als het gaat om een appartement in een risicozone kan de verzekeraar rekening houden met op welke verdieping het zich bevindt.

Informatieplicht

Als kandidaat-koper of -huurder weet u of een woning al dan niet in een risicogebied ligt. Sinds begin dit jaar is de verkoper of de verhuurder verplicht informatie te geven over het overstromingsrisico. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt naargelang de kans dat alleen het perceel overstroomt of ook het gebouw.

Rampenfonds

Als u in een risicozone geen verzekeringsdekking vindt tegen overstromingen, dan kunt u doorgaans niet terecht bij het Rampenfonds. Dat vergoedt alleen overstromingsschade voor wie geen brandverzekering heeft én op de dag van de natuurramp recht heeft op een leefloon of een gelijkaardige uitkering.

Bron: www.tijd.be

Facebook

Ontdek meer

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.