Steeds meer mensen vinden de weg naar een zorgvolmacht

In het eerste halfjaar van 2022 werden 41.405 zorgvolmachten geregistreerd, ruim 7.000 meer dan een jaar eerder. ‘Iedereen heeft door corona gezien dat je plots in een ziekenhuis afgesloten van de rest van de wereld kunt belanden.’

Met een zorgvolmacht kunt u een of meerdere personen aanduiden die uw vermogen of een deel ervan mogen beheren als u daar zelf niet meer toe in staat bent. Het gaat dan om het betalen van facturen, het regelen van uw bankzaken, het beheer van uw effectenportefeuille of het innen van huurgelden. Maar het kan ook gaan over schenkingen of de verkoop van uw woning.

Behalve uw financiële wensen kunt u met een zorgvolmacht ook meegeven welke zorg u op termijn wenst. U kunt bijvoorbeeld zelf bepalen in welk rust- of verzorgingstehuis u wilt worden opgenomen. ‘Wij leggen altijd goed uit dat de lasthebber – die de volmacht krijgt – niet eender wat mag doen en altijd verantwoording moet afleggen’, zegt notaris Joni Soutaer.

‘Geld dat zonder een duidelijke reden van de rekeningen gaat, moet de lasthebber teruggeven aan de lastgever, de persoon die de volmacht verstrekt of zijn rechtsopvolgers. En als de lasthebber niet zoals in de zorgvolmacht overeengekomen zorgt voor de lastgever, kan de vrederechter hem daarop aanspreken en kan de volmacht worden verbroken’, zegt Soutaer.

Schenking tot op laatste dag

De zorgvolmacht zit duidelijk in de lift. In het eerste halfjaar van 2022 werden er 41.405 geregistreerd, tegenover 34.136 een jaar eerder. In totaal zijn er 260.016 mensen met een zorgvolmacht.

De vergrijzing en de stijgende levensverwachting zijn niet vreemd aan het succes, klinkt het. ‘Maar ook de corona-epidemie heeft een invloed gehad’, zegt advocaat Mark Delboo. ‘Iedereen heeft daardoor gezien dat je plots in een ziekenhuis afgesloten van de rest van de wereld kunt belanden.’ Wij raden ons cliënteel aan een zorgvolmacht als eerste stap op te maken. Als dan iets gebeurt terwijl de uitvoering van de successieplanning nog loopt, kan op basis van de zorgvolmacht verder worden gewerkt.

Rinse Elsermans, advocaat bij het kantoor Cazimir, verwijst ook naar de multifunctionaliteit van de zorgvolmacht. ‘Die verzekert dat iemand uw vermogen beheert en beslissingen neemt over uw persoon wanneer u daartoe zelf niet meer in staat bent, maar ze is ook bijzonder relevant in de successieplanning.’

Volgens Elsermans werd de zorgvolmacht – net als het testament – altijd beschouwd als het sluitstuk van de successieplanning. ‘Maar nu raden wij ons cliënteel aan een zorgvolmacht als eerste stap op te maken. Als dan iets gebeurt terwijl de uitvoering van de successieplanning nog loopt, kan op basis van de zorgvolmacht verder worden gewerkt.’ 

‘Afhankelijk van de vermogenssituatie nemen we vaak een volmacht tot schenking in de zorgvolmacht op’, zegt Soutaer. De gevolmachtigde kan daarmee zelfs tot op de laatste levensdag een schenking in naam van de lastgever doen. Dat is interessant omdat schenkingsrechten lager liggen dan erfbelasting. In het Vlaams Gewest worden schenkingen van roerende goederen belast tegen 3 procent van de waarde van de geschonken goederen, terwijl dat in de erfbelasting kan oplopen tot 27 procent.

‘Het is belangrijk dat duidelijk is aan wie wat geschonken mag worden om achteraf problemen te vermijden voor zowel de lasthebber als de begiftigden’, merkt Delboo op.

‘Groei nog niet ten einde’

Elsermans meent dat de aangroei van zorgvolmachten nog niet aan zijn einde is. ‘Het blijft een beetje een verhaal van onbekend is onbemind. Ik kom maar weinig cliënten tegen die al een zorgvolmacht hebben op het ogenblik dat ik erover spreek, maar zo goed als iedereen wil er nadien een opmaken, zowel jong als oud.’

Een zorgvolmacht wordt intussen niet meer alleen geregistreerd door de oudsten uit onze samenleving. Driekwart is ouder dan 65 en de gemiddelde leeftijd ligt op 73 jaar. Maar bijna een kwart is tussen 51 en 65 jaar, terwijl die leeftijdscategorie in 2017 nog maar goed was voor 17 procent.

Bron: www.tijd.be

Facebook

Ontdek meer

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.