Checklist: Storm

Storm kan ernstige schade veroorzaken. Laat je dus niet verrassen. Door enkele voorzorgen te nemen kan je al heel wat schade vermijden of verminderen.

ONTDEK DE JUISTE REFLEXEN

1. Wacht niet op de storm

Onderhoud regelmatig dakgoten, wateraflopen en afvoersloten. Vergewis je ervan dat jouw dak in goede staat is. Knip dode takken af. Raadpleeg altijd het weerbericht voor je naar aan afgelegen plek trekt: bos, zee, platteland,… Voorzie in noodverlichting.

2. De storm komt op

Haal de was binnen, sluit deuren en ramen. Berg alle voorwerpen op die de hevige windstoten kunnen meesleuren, zoals vuilbakken en tuinmeubels, of maak ze vast. Haal stekkers van radio’s, televisies en andere elektrische apparaten die de bliksem kan beschadigen uit stopcontacten. Laat een voertuig niet onder een boom staan en parkeer het indien mogelijk op een beschutte plaats, zeker in geval van hagel.

3. De storm woedt

Rij niet met de wagen tenzij het echt noodzakelijk is. Rij dan traag en parkeer je voertuig ver van bomen en elektrische draden. Bij hevige neerslag en overstroming: neem de wegomleggingen in acht en begeef je nooit, te voet noch met de wagen, op een overstroomde weg. Wees in de stad alert voor mogelijk vallende voorwerpen. Haal voorwerpen uit de kelder of de garage of plaats ze op een verhoog. Bereid een pomp voor en voorzie in middelen die water kunnen tegenhouden zoals zandzakjes. Blijf op de hoogte van de evolutie van de situatie. Evacueer als de overheden dit vragen.

4. De storm gaat liggen

Raak kabels noch leidingen aan die op de grond gevallen zijn. Neem de nodige maatregelen om te vermijden dat eventuele schade verergert en neem foto’s waaruit het onmiddellijke gevaar blijkt. Laat het dak overspannen met een zeil, maar kruip in geen geval op daken. Laat takken knippen en bomen omhakken die dreigen te vallen. Bij overstroming of vochtigheid binnen in gebouwen, laat deze ruimten drogen en verlucht ze.

5. Maak een inventaris van de schade

Maak met het oog op een aangifte bij de verzekering en om de vergoedingsprocedure te versnellen foto’s van de schade. Hou de beschadigde goederen bij mocht een expertise nodig zijn. Zoek de bewijsstukken van de aankoop van de beschadigde goederen op (originele facturen, garantiecertificaten, foto’s) die je de verzekering kan overhandigen. Hoe completer je dossier, des te sneller de schade zal geregeld zijn. De verzekeraar zal een expert sturen en zal jou vergoeden binnen de 30 dagen na het akkoord over zijn verslag.

6. De brandverzekering dekt storm altijd

De waarborgen storm en overstroming zijn verplicht opgenomen in de brandverzekering voor woningen en kleine handelszaken. Onder storm moet verstaan worden: de orkanen en stormwinden die binnen een straal van 10 km rond het aangeduide gebouw vernieling, breuk of beschadiging veroorzaken aan: hetzij tegen deze winden verzekerbare constructies, hetzij andere gelijkaardige goederen, ofwel op het dichtst bijgelegen waarnemingsstation van het Koninklijk Meteorologisch Instituut een topsnelheid van minstens 100 km per uur bereiken.

Lees op de website van de Federale Overheidsdienst Economie (rubriek verzekeringen) alle details over de verplichte dekking van stormschade in brandverzekeringspolissen.

7. De storm heeft uw voertuig beschadigd

Geef het schadegeval zo snel mogelijk aan bij jouw omnium autoverzekeraar, ook al is het mogelijk dat een derde aansprakelijk is. Zelfs in polissen met een beperkte omnium zijn de “natuurkrachten” een standaardwaarborg.

8. Het kan zijn dat u aansprakelijk bent

Behalve bij overmacht (extreem hevige winden, blikseminslag,…) kan je aansprakelijk zijn als de storm schade toebrengt aan derden. Als het om een gebouw gaat, bevat jebrandverzekering een luik “aansprakelijkheid”. Voorbeeld: Men verwijt je een gebrek aan voorzorg omdat jouw dak in slechte staat was of omdat een tak van jouw boom die op de straat gevallen is, rot was. Als je bij een rukwind de controle over je voertuig verliest en schade veroorzaakt, dan zal je aansprakelijkheidsverzekering auto die schade ten laste nemen.

9. U bent het slachtoffer van nalatigheid

Voorbeeld: tijdens een storm raak je gewond door een vallende dakpan. Het kan zijn dat de eigenaar van die dakpan aansprakelijk is. Raadpleeg jouw rechtsbijstandsverzekeraar – via een aparte of ingebouwde waarborg – om je te helpen een vergoeding te krijgen.

Facebook

Ontdek meer

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.