Veel gestelde vragen & antwoorden

Picture of VDV For You

VDV For You

Heb je vragen over je verzekeringen of financiën? Ons team staat steeds voor je klaar met de antwoorden.

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Aansprakelijkheid voor minderjarige kinderen

Aansprakelijkheid van minderjarige kinderen

Jouw minderjarig kind kan als burgerlijk aansprakelijk beschouwd worden. Het begaat een fout wanneer het, als het schade berokkent aan anderen, over onderscheidingsvermogen beschikt, dit wil zeggen over het vermogen om de schadelijke gevolgen van zijn daden “in te schatten”.

De wet legt geen leeftijd vast waarop bij een kind het onderscheidingsvermogen verworven moet zijn. Dit moet geval per geval nagegaan worden, volgens de persoonlijke mogelijkheden van elk kind. De rechter houdt niet alleen rekening met de aard van de schadeverwekkende daad, maar ook met de intellectuele ontwikkeling, de leeftijd, de sociale omgeving en de opvoeding van het kind.

De leeftijd waarop een kind verondersteld wordt over het nodige onderscheidingsvermogen te beschikken is in ieder geval niet dezelfde als die waarop men burgerrechterlijk bekwaam is, namelijk 18 jaar. Een minderjarig kind kan dus perfect burgerlijk aansprakelijk zijn voor zijn daden. De algemene tendens is dat tot de leeftijd van 6 jaar van een kind geen onderscheidingsvermogen verwacht wordt, terwijl dit voor een kind van 10 jaar of ouder wel zo is.

Aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen

De wet bepaalt dat ouders (moeders én vaders, zelfs wanneer ze gescheiden zijn, maar nooit anderen zoals bijvoorbeeld de grootouders) vermoedelijk aansprakelijk zijn voor de fouten van hun minderjarige kinderen, dit wil zeggen die geen 18 jaar zijn, tenzij ze kunnen bewijzen dat ze geen enkele fout in het toezicht noch de opvoeding gemaakt hebben.

Door dit aansprakelijkheidsvermoeden van de ouders kan het slachtoffer zich wenden tot schuldenaars die meer solvabel zijn dan de minderjarige, die meestal niet over eigen financiële middelen beschikt.

Familiale BA-verzekering

Een familiale BA-verzekering sluiten is in meer dan één opzicht interessant voor wie kinderen heeft: enerzijds, omdat kinderen van nature vaker nalatig of onbezonnen zijn en, anderzijds, omdat de familiale BA-verzekering zowel het (toekomstige) vermogen van het kind beschermt als dat van zijn vermoedelijk aansprakelijk ouders.

Toch zijn niet alle fouten van minderjarigen gedekt door de familiale BA-verzekering:

de opzettelijke fout, dit wil zeggen willens en wetens een daad stellen die aan andere een redelijkerwijs voorzienbare schade veroorzaakt, is in principe uitgesloten;
grove fouten die uitdrukkelijk en limitatief in de verzekeringspolis opgesomd zijn, kunnen voor de verzekeraar een reden tot weigering van schadevergoeding zijn.
Heel wat familiale BA-polissen dekken niettemin de aansprakelijkheid van kinderen ten gevolge van een opzettelijke fout of een grove fout tot de leeftijd van 16 jaar.
De fout van de minderjarige kan dus uitgesloten zijn van de dekking die de familiale BA-polis biedt. Niettemin dekt die in principe altijd de aansprakelijkheid van de ouders voor hun minderjarige kinderen, welke ook de feiten zijn.

In dat geval wordt het slachtoffer vergoed door de verzekeraar die zich een recht op verhaal tegen het minderjarige kind kan voorbehouden, dat begrensd is op 31.000 euro.

Kijk goed de algemene voorwaarden van je verzekeringscontract na om te weten of jouw verzekering aangepast is aan jouw persoonlijke situatie!

Ontdek meer

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.