Veel gestelde vragen & antwoorden

Picture of VDV For You

VDV For You

Heb je vragen over je verzekeringen of financiën? Ons team staat steeds voor je klaar met de antwoorden.

Vrijblijvend advies

info@vdvforyou.be
Tel:059/51 44 33

Waarom is een brandverzekering ook noodzakelijk voor een huurder?

Wie zelf eigenaar is van een woning, verzekert die maar best met een brandverzekering. Maar ook voor een huurder is een brandverzekering onontbeerlijk om zijn eigen inboedel te dekken die in rook kan opgaan bij een schadegeval, maar ook om de schade te dekken die hij kan veroorzaken aan de huurwoning (huurdersaansprakelijkheid) of aan anderen (derden) en waarvoor hij aansprakelijk is.

Als huurder uw eigen goederen beschermen
Als huurder wil je vast en zeker ook jouw eigen meubels en andere persoonlijke goederen beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,… En dan hebben we het nog niet over diefstal.

Met een brandverzekering (of brand- en diefstalverzekering) bescherm je jouw inboedel tegen beschadiging en/of verlies.

Uw huurdersaansprakelijkheid dekken
Als huurder ben je aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt wordt aan de woning die je huurt. Jij hebt namelijk de verplichting tegenover de eigenaar om de woonst in de staat zoals je ze ontvangen hebt terug te bezorgen bij het einde van de huurovereenkomst. Als huurder word je automatisch verondersteld aansprakelijk te zijn voor schade die je hebt veroorzaakt, tenzij je het tegendeel kan bewijzen.

Daarom verplichten de meeste huurcontracten de huurder om de huurwoning te dekken met een brandverzekering. Zo kan de eigenaar er gerust op zijn dat als er schade is, die gedekt is door de verzekering van zijn huurder. Maar zelfs als dit niet verplicht is door het huurcontract, doe je er goed aan om er toch één te nemen want als je als huurder niet kan bewijzen dat de aansprakelijkheid bij de eigenaar ligt, en de verzekering van de eigenaar de kosten na een schadegeval vergoed heeft, kan die verzekeraar zich daarna tot jou wenden om de schadevergoedingen terug te eisen. Het is dan jouw brandverzekeraar die dit verhaal betaalt. Heb je geen brandverzekering, dan zal jij dit zelf moeten betalen.

Aansprakelijkheid tegenover derden dekken
Elke burger is aansprakelijk voor de schade die hij aanricht aan anderen. De rechtspraak gebruikt de term “derden”. Om als huurder jouw aansprakelijkheid tegenover derden – bijvoorbeeld de buren – te verzekeren, heb je nood aan een brandverzekering. Als er bij jou een brand uitbreekt, word je als huurder automatisch aansprakelijk gesteld voor een brand die in de huurwoning ontstaat, tenzij – zoals hierboven al werd vermeld – je het tegendeel kan bewijzen. Als die brand zich verspreidt en overgaat tot naburige woningen (andere appartementen in hetzelfde gebouw bijvoorbeeld), ben jij als huurder ook aansprakelijk voor die schade. De buur of zijn verzekeraar wendt zich bijgevolg tot jou om het schadebedrag te recupereren. En dan komt een brandverzekering van pas want die zal dit bedrag voor jou betalen.

Afstand van verhaal tegen de huurder
Een eigenaar die een woning verhuurt kan een brandverzekering aangaan met een “afstand van verhaal” tegen zijn huurder.

Dat wil zeggen dat de verzekeraar van de eigenaar zich niet meer tegen de huurder kan keren na het vergoeden aan de eigenaar van de schade die door de brandverzekering gedekt is.

Toch loopt de huurder in dit geval nog altijd een paar belangrijke risico’s omdat de brandverzekering met afstand verhaal de verzekering van de huurder niet volledig vervangt:

De huurder is niet betrokken in de overeenkomst tussen de eigenaar en diens eigen brandverzekeraar. Als huurder weet je dus niet of jouw huisbaas naar behoren verzekerd is. Als de eigenaar onderverzekerd is, kan hij zich tot jou wenden voor de schade die hij niet vergoed gekregen heeft door zijn brandverzekeraar. Zorg er dus voor dat ook in de huurovereenkomst afgesproken wordt dat de eigenaar afstand doet van verhaal tegenover jou als huurder.
Jij hebt persoonlijke goederen (meubels, spullen,…) en daar houdt de verzekering tussen jouw huisbaas en zijn verzekeraar helemaal geen rekening mee. Wil je deze beschermen tegen brand, waterschade, natuurrampen,…? Dan moet je zelf een brandverzekering aangaan voor jouw goederen, al dan niet met een dekking tegen diefstal.
Jij bent aansprakelijk voor de schade die jij aanricht aan derden. Jouw buren bijvoorbeeld: als een brand veroorzaakt door jouw persoonlijke goederen overslaat naar de woning van jouw buur. Jij bent dan aansprakelijk waardoor de buur of zijn verzekeraar zich tot jou kan keren om de geleden schade te recupereren. Ook in een dergelijke situatie kan jouw eigen goederenbrandverzekering jou uit de nood helpen.
Besluit: Zelfs als de eigenaar een brandverzekering heeft afgesloten met een afstand van verhaal, heb je er alle belang bij om na te gaan met je verzekeraar hoe je je het beste beschermt tegen deze risico’s.

Ontdek meer

Betrouwbaar, transparant en altijd op jouw maat.

VDV For You is er letterlijk voor jou!

Contacteer ons vrijblijvend met al je vragen over financiën en verzekeringen. Wij zijn er om jou te helpen.

Scroll naar boven

We gebruiken cookies om: klantenervaring te optimaliseren, gepersonaliseerde informatie te bezorgen en het delen van info op sociale media mogelijk te maken. Door op op ‘Akkoord’ te klikken geef je hiervoor de toestemming. Lees ook ons cookiebeleid en onze privacyverklaring.